การปรับแต่ง Task Bar

posted on 05 Feb 2009 02:10 by learn1
การปรับแต่ง Task Bar

                ส่วนของ Task Bar ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงการทำงานของระบบ ซึ่งเราสามารถที่จะทำการปรับแต่งให้ทำงานหรือแสดงผลตามที่เราต้องการได้ เช่นการให้ Task Bar ซ่อนตัวเองในขณะที่ไม่ใช้งาน การเพิ่มหรือลบรายการออกจากเมนู Start  การลบข้อมูลใน Document เป็นต้น

Task Bar Properties

Taskbar Option

 

                Always on top                      ให้แสดงอยู่ด้านบนหน้าต่างอื่นๆ เสมอ

                Auto hide                              ให้ทำการซ่อน Task Bar เมื่อไม่ได้เรียกใช้งาน

                Show small icon in Start menu         แสดง Icon ของรายการในเมนู Start เป็นขนาดเล็ก

                Show clock                           ให้แสดงเวลาบน Task Bar

                รายการต่างๆ ที่ปรากฏสามารถเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ก็ได้ ถ้าต้องการใช้งานคำสั่งใดให้ทำการเช็คเครื่องหมายที่เช็คบ็อกซ์หน้าคำสั่งนั้นๆ ถ้าไม่ต้องการคำสั่งใดก็เช็คเครื่องหมายออกจากเช็คบ็อกซ์หน้าคำสั่งนั้นเช่นกัน


Start menu Programs

 

Customize Start menu

                Add…                   ปุ่มคำสั่งสำหรับการเพิ่มรายการในเมนู Start

                Remove…            ปุ่มคำสั่งสำหรับการลบรายการออกจากเมนู Start

                Advance…           ปุ่มคำสั่งสำหรับการเพิ่มรายการในเมนู Start โดยวิธีพิเศษ

Documents menu

                Clear…                  ปุ่มคำสั่งสำหรับลบรายการใน Document บนเมนู Start

 การเพิ่มรายการในเมนู Start


                1. คลิกที่ปุ่ม Add…

 

               


2. คลิกปุ่ม Browse…

 


3. เลือกโปรแกรมที่ต้องการเพิ่มคลิกปุ่ม Open

 


4. ที่ Command line: จะแสดงเส้นทางของโปรแกรมที่ต้องการเปิดคลิกปุ่ม Next>

 

5. เลือกตำแหน่งที่ต้องการแสดงรายการคำสั่งในเมนู Start คลิก Next>


6. ชื่อของโปรแกรมที่ต้องการจะปรากฏใน Text Box (ใส่ชื่อใหม่ได้) คลิกปุ่ม Finish

 การลบรายการออกจากเมนู Start

                1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Remove…

 

2. เลือกรายการที่ต้องการลบในหน้าต่าง คำสั่ง Remove จะมีสีเข้มขึ้น

3. คลิกปุ่ม Remove เพื่อลบรายการที่เลือกไว้ เมื่อต้องการยกเลิก คลิกปุ่ม Close

 

*********************************************************************

 การเพิ่มหรือลบรายการในเมนู Start โดยใช้ปุ่มคำสั่ง Advance…

1.      
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Advance…

 

2. เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบรายการในส่วนใด สามารถทำได้เช่นเดียวกับการใช้งาน Windows Explorer คือคลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ แล้วใช้คำสั่ง Delete ได้เลย หรือถ้าต้องการเพิ่ม ก็สามารถสร้าง Short cut ในตำแหน่งที่ต้องการเช่นกัน

 

                *** บนระบบปฏิบัติการ Windows’98 การเพิ่มหรือลบรายการสามารถทำได้โดยวิธีการใช้คำสั่ง Delete โดยการคลิกขวาที่เมนู Start ได้เลย ส่วนการเพิ่มสามารถใช้วิธีการลากโปรแกรมมาวางไว้ที่รายการของเมนู Start จะเป็นการสร้าง Short cut บนเมนู Start ได้เช่นกัน***

 

****************************************************************

               

   

Comment

Comment:

Tweet